توسعه استنباط از فعل معصوممجموع: ۰

بازدید: ۳۰۰۵

کتاب

توسعه استنباط از فعل معصوم

ارسال شده در: 08 مهر 1398 - 18:46 توسط پایگاه

نویسنده
مهدی مردانی(گلستانی)
ناشر
بنیاد پژوهشهای اسلامی
سال نشر
1398
تعداد صفحات
217

چکیده کتاب پیشینۀ مطالعات حدیثی شیعه نشان می‌دهد که بیشتر پژوهش‌های انجام گرفته با همۀ گستردگی‌اش، معطوف به قول معصوم است و میزان استناد حدیث‌پژوهان شیعه به سنّت قولی بیشتر از سنّت فعلی است. این واقعیت، حکایت از آن دارد که ظرفیت‌ها و قابلیت‌های فعل معصوم ـ آن‌چنان که باید ـ شناخته نشده است و این موضوع، عرصه‏های ناگشودۀ بسیاری دارد که باید با تأمل و تتبّع کشف و معرفی کرد. یکی از مسائل مهمی که در این باره طرح می‌گردد، چگونگی استفادۀ حداکثری از فعل معصوم و یافتن راهکاری برای توسعۀ بهره‌گیری از آن است؛ اینکه ضوابط کارآمدی فعل معصوم چیست و توسعۀ استنباط از آن بر چه مبانی استوار است؟ از این رو، اثر مورد نظر با محوریت «توسعۀ استنباط از فعل معصوم» شکل گرفت و با تتبع در متون رفتارشناختی معصومان و تحلیل و پردازش آن‌ها به سامان رسید؛ ایده‌ای که بر تاریخ استنادات شیعه استوار است و بر پیش‌انگاره‌های کلامی، اصولی و رجالی شیعه پای می‌فشارد.

نظرات