روش ‏شناسی معنایابی واژه‏ های نهج‏ البلاغهمجموع: ۰

بازدید: ۳۲۷۸

مقاله

روش ‏شناسی معنایابی واژه‏ های نهج‏ البلاغه

ارسال شده در: 10 مهر 1398 - 07:54 توسط پایگاه

اصطلاح: منتشره
نویسنده
مهدی مردانی(گلستانی)
نشریه
آموزه های حدیثی، شماره 4
سال نشر
1398
تعداد صفحات
24
لینک دانلود
دانلود

چکیده مقاله شناخت معنای واژگان، از مهمترین مراحل فهم متون دینی است. این مهم، زمانی تحقق می‏ یابد که مبتنی بر روشی علمی ‏باشد و از یک سیر منطقی پیروی ‌کند. خصوصا درباره متون مقدسی چون نهج ‏البلاغه که از ادبیاتی فاخر برخوردار است و واژه ‏های آن به جهت چندی پُر شمار و به جهت چگونگی متنوع اند. مقاله حاضر کوشیده است تا با تکیه بر کتاب نهج ‏البلاغه به طرح روشی بپردازد که نهج پژوهان برای دست یابی به معنای واژه ‏ها بدان نیاز دارند. روشی که بر شش مرحله کاربردی استوار است و در یک فرایند گام به گام، مخاطب را به معنای واژه ‏های نهج ‏البلاغه رهنمود می ‏سازد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‏دهد که شناخت هیئت و ماده کلمه، تشخیص بُن‏ معنایی، انتخاب معنای استعمالی، تشخیص معنای حقیقی از مجازی، بررسی ویژگی‏ های زبانی و تحلیل معنا شناختی شش مرحله مهم و کارگشا در فهم واژه‏ های نهج ‏البلاغه است که در ترجمه های نهج ‏البلاغه نیز انعکاس داشته است.

پیوست ها

نظرات

یادداشت ها

کتاب ها