روش واژه‌ شناسی قطب‌ الدین راوندی در شرح نهج‌ البلاغهمجموع: ۱

بازدید: ۱۹۵۱

مقاله

روش واژه‌ شناسی قطب‌ الدین راوندی در شرح نهج‌ البلاغه

ارسال شده در: 31 شهریور 1398 - 11:18 توسط پایگاه

اصطلاح: منتشره
نویسنده
سید حمید موسوی، مهدی مردانی(گلستانی)
نشریه
مجله علمی_پژوهشی پژوهشنامه علوی، ش17
سال نشر
1398
تعداد صفحات
18
لینک دانلود
دانلود

چکیده مقاله قطب‌ الدین راوندی از شارحان متقدّم نهج‌البلاغه است که در تبیین کلمات امیرالمومنین(ع) توجه ویژه‌ای به واژگان غریب نهج‌البلاغه داشته و شرح خود را با رویکردی ادبی تالیف کرده است. مقاله حاضر کوشیده است تا به روش توصیفی-تحلیلی، روش لغوی قطب‌الدین راوندی در کتاب منهاج‌البراعه فی شرح نهج‌البلاغه را بررسی و نقش واژگان در فهم حدیث را تبیین نماید و چگونگی بهره‌گیری وی از ویژگی‌های این‌ دست از متون نهج‌البلاغه را نشان دهد. قطب‌الدین راوندی در بیان معانی مفردات گاه با استناد به کتب لغت و گاه بدون استناد به دیدگاه لغویون و عمدتاً به صورت تقلیدی اقدام کرده و به مؤلفه‌هایی چون: گوهر معنایی، فروق اللغه، ترادف معنایی، معانی و واژگان اضداد، مشترک لفظی، ابدال در کلمات، ادغام و اعلال واژگان، توجه نشان داده و به تبیین معنای واژگان نهج‌البلاغه پرداخته است.

نظرات

یادداشت ها

کتاب ها