تحلیل روشمند معنای واژه «نفس» در حدیث احتضار پیامبر(ص)مجموع: ۰

بازدید: ۳۱۷۷

مقاله

تحلیل روشمند معنای واژه «نفس» در حدیث احتضار پیامبر(ص)

ارسال شده در: 09 فروردین 1398 - 14:09 توسط مهدی مردانی

اصطلاح: منتشره
نویسنده
مهدی مردانی(گلستانی)
نشریه
فصلنامه علمی_پژوهشی علوم حدیث، شماره 89
سال نشر
1397
لینک دانلود
دانلود

چکیده مقاله دست‏یابی به فهم دقیق یک حدیث، نیازمند فهم صحیح مفردات آن است که این مهم، فراتر از بررسی واژگانی، نیازمند تحلیل معنای کلمه بر پایه متون روایی، تاریخی و دیگر قراین مؤثر است. یکی از واژگانی که معنای آن با چالش همراه بوده و نیازمند تحلیل و تبیین است، واژه «نَفْس» در خطبه 197 نهج‏‏‏ البلاغه است که به قرینۀ لحظه ارتحال پیامبر(ص) به معنای روح دانسته شده است. لکن به دلیل برخی عبارات ناهمسو و بعضی ملاحظات متن شناختی، این معنا با تردیدی جدی مواجه شده است. پژوهش حاضر کوشیده است تا به روش تحلیلی- انتقادی آرای شارحان، مترجمان و محققان نهج ‏‏‏البلاغه را ارزیابی و بر پایه منطق فهم حدیث، دوگانگی ظاهری در کلام امیرالمؤمنین(ع) را رفع نماید. نتیجه حاصل از این تحقیق که با تکیه بر مستندات روایی، تاریخی و لغوی به دست آمده است، نشان می‏‏‏دهد که واژه «نَفْس» در کلام امیرالمؤمنین(ع) در معنایی غیر روح به کار رفته است.

پیوست ها

نظرات

یادداشت ها

کتاب ها