روش ‏شناسی نقدهای علامه شوشتری بر شرح ابن‌ابی‌الحدیدمجموع: ۰

بازدید: ۳۰۸۵

مقاله

روش ‏شناسی نقدهای علامه شوشتری بر شرح ابن‌ابی‌الحدید

ارسال شده در: 20 اسفند 1397 - 20:31 توسط پایگاه

اصطلاح: منتشره
نویسنده
مهدی مردانی(گلستانی)
نشریه
فصلنامه علمی،پژوهشی پژوهشنامه نهج البلاغه، ش 24
سال نشر
1397
تعداد صفحات
14
لینک دانلود
دانلود

چکیده مقاله بهج الصباغه فی شرح نهج ‏البلاغه نوشتۀ علامه محمدتقی شوشتری، یکی از شرح ‏های مهم نهج ‏البلاغه است که با هدف رفع کاستی‏های شروح پیشین و با رویکردی انتقادی نسبت به شارحان نهج‏ البلاغه نگاشته شده است. این کتاب به جهت بسامد نقدها و تنوع موضوعات، نمونۀ کم‌نظیری برای مطالعۀ نگرة انتقادی علامه شوشتری به‌ حساب می ‏آید. از این‌رو، مقالۀ حاضر کوشیده با تحلیل و پردازش نقدهای علامه شوشتری، روش ایشان در نقد آرای شارحان نهج ‏البلاغه را کشف و تبیین نماید. برای این منظور در یک مطالعۀ موردی، نقدهای علامه شوشتری به ابن‌ابی­ الحدید گزینش و در قالب محورهایی چند تحلیل و ارزیابی گردیده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‏دهد که سه مؤلفۀ مستند، برداشت و دلیل از عمده‌ترین مؤلفه ‏های روش‌شناختی است که علامه شوشتری در نقد آرای ابن‌ابی‏ الحدید مورد توجه قرار ­داده است.

نظرات

یادداشت ها

کتاب ها