نقد پنداره رویگردانی محدثان شیعه از اسنادمجموع: ۱

بازدید: ۵۹۴۸

مقاله

نقد پنداره رویگردانی محدثان شیعه از اسناد

ارسال شده در: 05 اسفند 1394 - 08:18 توسط مهدی غلامعلی

اصطلاح: رجال, منتشره
نویسنده
محمدکاظم رحمان ستایش، مهدی غلامعلی
نشریه
تحقیقات علوم قرآن و حدیث، شماره 27
سال نشر
1394

نظرات

یادداشت ها

کتاب ها